Več o društvu BEST Ljubljana

Kdo smo?

BEST Ljubljana je lokalno, neprofitno, nepolitično in prostovoljno društvo, ki v Ljubljani deluje že od leta 1989. Študentje v društvu organiziramo različne dogodke, tekmovanja, izobraževanja in druženja, ki dopolnjujejo naše študijsko življenje.

Društvo skrbi za dobro sodelovanje med študenti, partnerskimi podjetji in Univerzo, 
kjer si izmenjujemo izkušnje in ideje.

Mednarodni BEST

Mednarodna organizacija BEST (Board of Engineering Students of Technology) deluje po vsej Evropi s pomočjo več kot 3300 članov v več kot 30 državah. 


Mreža lokalnih BEST skupin skupaj ustvarja inovativno študentsko mrežo in študente med seboj povezuje z mednarodnimi potovanji, mreženjem, akademskimi in neakademskimi dogodki.

Članstvo v BEST

Članstvo v društvu je prostovoljno, brez obveznosti in brez članarine. 

 

Študentje lahko v društvu sodelujejo v različnih delovnih ekipah ali organizirajo dogodke BEST ljubljana, s čimer nabirajo dodatne izkušnje, potujejo po Evropi in spoznavajo druge študente.

 

Alumni člani, ki v društvu niso več aktivni, se lahko še vedno udeležujejo dogodkov. Teh imamo v društvu več kot 200.

 

 

Vizija in vrednote

BEST spodbuja mednarodno sodelovanje in povezovanje med študenti, s svojim lokalnim delovanjem pa študentom Univerze v Ljubljani omogoča kakovostne storitve na različnih področjih.

bgtest9

Razvoj študentov

36381491385_a7c442b44d_k

Prijateljstvo

48387451866_156aaba9a8_k

Učenje in izkušnje

clanstvo

Zabava in druženje

Zdaj, ko veš več o nas,
se nam pridruži

Nenehno iščemo inovativne in radovedne študente, ki jim formalna izobrazba ni dovolj.