Partnerji

Ali so predanost, samoiniciativa in mednarodna usmerjenost za vas pomembne, ko iščete ljudi, ki se ne ustrašijo izzivov in jih raznoliko in dinamično delo samo vzpodbuja?

Širjenje obzorij, osebnostni razvoj, timsko delo, učenje, prijateljstvo in zabava so besede, ki najbolje opisujejo BEST.

Z več kot 70 strokovnimi tečaji, 20 neakademske aktivnostmi, 2 generalnima srečanjema, 8 delavnicami, 18 regijskimi srečanji, sejmi zaposlitvenih možnosti, kulturnimi izmenjavami in številnimi neformalnimi srečanji se v BEST-ovem svetu vsak dan v letu nekaj dogaja.

BEST ali Board of European Students of Technology je mednarodna študentska organizacija, prisotna na 81 evropskih univerzah. V BEST-u deluje več kot 2.600 aktivnih študentov prostovoljcev, ki se trudimo uresničevati poslanstvo ubesedeno v sloganu: »Empowered diversity«. Skozi vse leto prirejamo strokovne in nestrokovne tečaje po vsej Evropi, z našimi aktivnostmi pa dosegamo preko 1.000.000 študentov po celi Evropi.

S tem želimo evropskim študentom omogočiti osvojiti nova znanja, razviti veščine in sposobnosti delovanja v mednarodnem teamu in seveda ustvariti nepozabno doživetje. BEST je zbirališče visoko motiviranih študentov tehnologije in naravoslovja in je dober partner za komuniciranje z bodočimi kadri ali iskanje novih idej, kar presenečeno ugotavlja vse več slovenskih podjetij.

                     

Leave a Reply