Trainers’ Forum

Trainers’ Forum je dogodek, ki ga je sprožilo društvo BEST. Njegov namen je zbrati člane nevladnih evropskih mladinskih organizacij, da bi omogočili še razvoj trenerjev in posledično tudi vseh študentov. Tako se bodo člani 17. različnih nevladnih organizacij zbrali 15-19.3. v Osilnici, z namenom, da delijo,razpravljajo, razvijejo in izboljšajo kulturo treningov. Poleg osnovnega namena dogodka, torej razvoj trenerjev, pa bomo organizirali tudi različne treninge, ki jih bodo podajali udeleženci trenerji iz vse Evrope, za študente Univerze v Ljubljani in s tem omogočili dostop študentom, do izjemno kvalitetnih trenerjev. V okviru tega dogodka pa bomo organizirali tudi tržnico podjetij in s tem študentom, tako študentom iz Univerze v Ljubljani, kot trenerjem omogočili, da si naberejo kontakte, poznanstva bodočih delodajalcev. Bistvo izvorne ideje trenerjev je razvoj mehkih veščin ter kvaliteten prenos znanja na poslušalce, preko učenja drugih pa se največ o osebni rasti ter razvoju naučijo prav trenerji sami. Ta dogodek je nadgradnja te ideje, saj je v celoti namenjen medsebojnemu učenju udeležencev, razvoju osebnosti posameznika, intenzivnemu širjenju informacij ter mreženju trenerjev. Temelj vsake metode je dobra komunikacija, deljenje izkušenj ter vzpodbujanje novih znanj ter idej. To bodo dosegli preko naslednjih metod: Seminar trenerjev: skupina udeležencev razpravlja o določenem problemu s katerim se srečujejo trenerji pri svojem delu. Seminar trenerjev različnih zvrsti: skupina trenerjev iz različnih zvrsti razpravlja o metodah dela, tako se uspešne metode dela prenašajo ter implementirajo pri različnih vrstah treningov. Trenerska tržnica: je delavnica, kjer si trenerji iz različnih držav ter organizacij izmenjajoizkušnje, priložnosti za delo v različnih nevladnih organizacijah, možnost zaposlitve v podjetjih, ki se ukvarjajo s treningi, knjige ter vse ostalo kar je koristno in zanimivo deliti. Open Space Technology: ta delavnica je osrednji del dogodka. Tukaj vsak udeleženec predlaga temo o kateri bi rad razpravljal. TEDx večer inspiracijskih govorov: namen tega dela je inspiracija udeležencev preko govorov drugih udeleženih o novih spoznanjih, odkritjih oziroma o zanimivih idejah, ki jih želijo deliti z vsemi udeleženci.