Alumni

Alumni so tisti ljudje, ki so včasih bili aktivni BESTovci, pa sedaj po nekaj letih aktivnega služenja niso več, ker so diplomirali. Kljub temu jih pa vse družijo skupna nepozabna leta, ter se iz nostalgije občasno vračajo nazaj k BESTu na kakšne dogodke. Včasih z nasveti, včasih pa samo na spomin na stare čase… :) Do sedaj imamo že 141 alumnijev, plus še vse tiste, ki so bili del BESTa še pred splošno uporabo interneta :P