Kdo smo

O NAS

BEST (Board of European Students of Technology), ki deluje že od leta 1989, je prostovoljna, nepolitična in neprofitna organizacija, ki združuje evropske študente tehnologije in omogoča izmenjave med študenti po Evropi in komunikacijo ter sodelovanje med njimi.

Vse aktivnosti izvajamo prostovoljno, smo politično nevtralni, ne želimo profita, nikogar ne predstavljamo in delujemo na področju Evrope.

Zajema 96 lokalnih BEST skupin ali LBGjev (Local BEST Groups), ki se nahajajo v 33 državah Evrope, v BESTu tako sodeluje več kot 4200 aktivnih evropske študentov.

 

Kaj si prizadeva BEST?

BEST si prizadeva pomagati mladim evropske študentom predvsem na področju mednarodnih sodelovanj, spoznavanju in razumevanju tujih kultur ter razvijanju zmožnosti sodelovanja na mednarodnem nivoju. Mednarodne povezave so odlična priložnost za učenje od drugih in predajanje znanja na druge evropske študente. S pomočjo mednarodnih kariernih dogodkov je študentom olajšana pot do dobrega delovnega mesta, sproti pa si širijo obzorja in izboljšajo mehke veščine.

 

Vizija in misija BESTa

VIZIJA: Empowered diversity — BEST spodbuja raznolikost, ravno zato daje velik poudarek na spoznavanju in razumevanju tujih kultur, kar doseže prav z mednarodnimi povezavami.

MISIJA: Developing students — Zelo pomemben je razvoj študentov, predvsem na mednarodni ravni. Tako BEST nudi pomoč pri razvoju zmožnosti iskanja zaposlitve in posledično opravljanja službe tudi drugje, v kulturno bogatejših okoljih.

 

BEST SPIRIT zajema najpomembnejše stvari, ki služijo kot inspiracija:

 • FLEXIBILITY: BEST je odprt za nove stvari, neprestano išče možnost izboljšav in se trudi kar najbolje spopadati z novostmi, ceni mobilnost in hitro prilagajanje spremembam okolja
 • FRIENDSHIP: Pomembni so dobri odnosi, pomoč in podpora. Vse to so sestavine dobrega teamworka
 • FUN: V BESTu se uživa vsako sekundo, saj se trudimo vnašati aktivnosti, v katerih uživajo vsi, delujemo s strastjo in si prizadevamo deliti to strast z ostalimi okoli nas
 • IMPROVEMENT: Neprestano skušamo še izboljšati standarde in premikati meje naših zmožnosti z uporabo kreativnosti. Tako se neprestano razvijamo.
 • LEARNING: Z izkušnjami pridobimo veščine, zato si prizadevamo nabrati kar se da veliko izkušenj in novih spoznanj. Svobodno lahko delimo mnenja in razvijamo ideje.

 

Kaj se dogaja v BESTu?

BEST še dodatno podpre znanje, pridobljeno na univerzah, torej služi kot dopolnilna izobrazba. Prav tako zagotavlja podporo pri iskanju zaposlitve, saj povezuje študente z bodočimi delodajalci in povečuje izobraževalno sodelovanje in ozaveščenost študentov o problemih, povezanih z inženirsko izobrazbo. Povezuje torej študente-podjetja-univerze.

Skozi organizacijo in ponujanje visokokvalitetnih dogodkov za študente iz cele Evrope pomaga razvijati študente in nudi izkušnje.

 

LBG Ljubljana

LBG Ljubljana je ena izmed ustanovnih članic BESTa. Naša glavna želja je čim boljša organizacija dogodkov, zato skrbimo za dobro sodelovanje med študenti, podjetji in univerzo, kjer si izmenjujemo izkušnje in ideje.

BEST Ljubljana je poleg članov sestavljena iz 4 organov:

 • Občni zbor: Organ, ki voli in razrešuje predsedstvo, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo
 • Predsedstvo: Organ, ki vodi društvo
 • Nadzorni odbor: Spremlja in nadzira delo društva in njegovih organov
 • Disciplinska komisija: Organ, ki obdela pritožbe nad člani in lahko izreče opomin, javni opomin ali člana izključi

Trenutno v naši skupini deluje 40 članov, nekateri izmed njih pa delujejo tudi na mednarodni ravni BESTa. Vsako leto se trudimo organizirati dogodke kot so BEST dnevi tehnike in naravoslovja, EBEC Local — tekmovanje MacGyver, sezonski tečaj, motivacijske vikende in razne druge dogodke.

Vsi naši člani delajo prostovoljno tako na lokalni, kot na mednarodni ravni. Z aktivnim članstvom pa si pridobijo ogromno izkušenj na področju dela v skupini, organizacije, vodenja, hkrati pa utrjujejo komunikacijske veščine tako v domačem, kot v tujem jeziku

BEST International

V osnovi je naša organizacija sestavljena iz LBGjev, ki imajo vsak svoje predsedstvo in svoje organe. Poleg lokalnih skupin pa imamo tudi mednarodno strukturo, ki sestoji iz mednarodnega predsedstva. Sestavljeno je iz sedmih članov: predsednika, blagajnika, tajnika in štirih podpredsednikov: za zunanje storitve, za notranjo podporo, za človeške vire in za podporo lokalnih skupin. Mednarodno predsedstvo skrbi za globalno koordinacijo BESTa in njegovih teles, ter skrbi za kakovost BESTovih dogodkov.

Poleg predsedstva, so tudi komiteji, ki imajo vsak svojo funkcijo:

 • Za marketing: Se ukvarja z marketingom in razvija nove strategije za dosego ciljev
 • Za zunanje dogodke: Nadzira program za dodatno izobrazbo BESTa in zagotavlja kakovost
 • Za izobrazbo: Izvaja aktivnosti v zvezi s povezavo BESTa v zadevah o izobrazbi. Zavzema se za izboljšavo izobraževalnega sistema na univerzah.
 • Za informacijsko tehnologijo: Razvija spletno stran in aplikacije, sisteme, ter skbri za podporo organizacije s tehnološkega vidika
 • Za odnose s podjetji: Podpira blagajnika pri priskbi virov za delovanje organizacije
 • Skupina zadolžena za treninge članov: Zagotavlja interno izobrazbo v organizaciji